Jaarverslag 2016

De indeling van het jaarverslag 2016:

 • Taken binnen het bestuur
 • Website
 • Rondzendbrief
 • Gerealiseerd in 2016
 • Plannen voor de komende jaren
 • Toekomst
 • Projecten

Taken, alle functies binnen het bestuur:

Voorzitter: Sjaak de Boer
Vice voorzitter: Peter de Boer
Penningmeester: Piet Neefjes
Secretaris: Kees Ooijevaar
Adressenbestandbeheer, P.R. Hans van der Geest
Notulen: Esther van Velzen
P.R: Manon Koomen en Hans vd Geest
Vice penningmeester: Lonneke van der Gulik
Leden: Pastor Jan Suidgeest
Peter de Boer

Website:

Onze website wordt onderhouden door Digital Dreams in Enkhuizen.
Streven is om de site eens per maand aan te passen.  De artikelen worden door de secretaris aangeleverd.

Rondzendbrieven:

Het streven is om minimaal 4 keer per jaar een rondzendbrief uit te doen gaan, geschreven door de secretaris en de voorzitter. Dit jaar hebben we deze doelstelling gehaald. De rondzendbrief wordt geplaatst op onze site, in de plaatselijke weekbladen, in Nu en Straks (parochieblad) en op de site van de parochie. Het plaatsen van de rondzendbrief in de plaatselijke weekbladen lukt lang niet altijd.

Gerealiseerd in 2016

 • Gemeenschapsveiling
 • Moederdagontbijtjes
 • Vieren van ons 30 jarig bestaan
 • Kerstmarkt
 • Presentatie

*Gemeenschapsveiling
Elk jaar wordt er in Wervershoof een gemeenschapsveiling gehouden.
We hebben een tweetal moederdagontbijtjes aangeboden.

*Moederdagontbijtjes
Elk jaar verzorgen wij maximaal 20 moederdagontbijtjes.
We hebben wederom zeer veel positieve reacties gehad.
Nog steeds voor herhaling vatbaar.

*30 jaar Auxilia-Brasili-ja
Eind augustus hebben wij ons 30-jarig jubileum gevierd. We hebben de mensen die we de afgelopen 6 jaar hebben gesponsord, plus de oud bestuursleden, uitgenodigd voor een informeel samenzijn. De opkomst van de door ons gesponsorde mensen viel wat tegen. Door middel van een quiz hebben we de geschiedenis van Auxilia-Brasili-ja belicht.

*Kerstmarkt:
De kerstmarkt in Wervershoof werd een enorm succes. Het gooien van de pijlen op kerstballen was wederom geslaagd. Kinderen hadden “altijd prijs” en mochten grabbelen.
De tweede kerstmarkt werd georganiseerd door Stichting SKO West Friesland. Wij mochten participeren als “goede doelen stichting”.

*Presentatie
Op 15 december organiseerde het parochiebestuur van de Werenfriduskerk in Wervershoof een avond voor alle vrijwilligers binnen de parochie. Ons werd gevraag daar een korte presentatie te houden over onze Stichting.

Planning voor de komende jaren:

2017: Moederdag, Foodfair, kerstmarkt
2018: Moederdag. Kermisactie?, kerstmarkt

Toekomst

We hebben onze slogan aangepast (zie boven) en een groot spandoek (300 bij 80) aangeschaft met daarop ons nieuwe logo en de slogan. Dit als eerste begin van een evaluatieproces.

Projecten:

De onderstaande projecten zijn door ons in 2016 ondersteund en zijn terug te vinden op de site en in de projectmap:

 • Vera Boon (Tanzania) boeken en ander materiaal voor een school
 • Cees Kruijer (Zuidafrika) Stichting Mzamomhle richt, samen met de lokale bevolking, een casco opgeleverde school in.
 • Stichting Abrazos (Peru) Ondersteuning aan ouders en leerkrachten over “hoe om te gaan met autistische kinderen”.
 • Jaap en Tineke Meester (Kenya) liepen de 40 MM in Kenya voor het “Oma-project”.
 • Colombianitos (Colombia) Een hulporganisatie die jeugd in sloppenwijken een positieve en educatieve vrijetijdsbesteding probeert te bieden.

 

Contact

 Naar Contactpersonen>

U kunt ons werk ondersteunen:

NL16 RABO 0368948870
t.n.v. Auxilia-Brasili-ja

KvK nr: 371000429
RSIN/fiscaalnr. 816039562

 anbi logo

Sponsors

Add Social
't Fortuin Wervershoof

Archief

In het archief vindt u:

 • de projecten op jaarvolgorde
 • een lijst met de acties uit voorgaande jaren
 • het nieuwsarchief
 • een verzameling van de rondzendbrieven
 • het 25 jarig jubileum 

Ga naar het archief >

logo sponsorkliks

©Copyright Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl