Jaarrekening 2015

Inkomsten

Saldo Rekening courant (01-01-2015) € 2233,01
Saldo spaarrekening (01-01-2015) € 9041,19

Giften € 10165,-
Acties € 4037,45

Rente € 68,55

€ 25545,20

Giften:
De giften zijn onder te verdelen in eenmalige en maandelijkse donaties.

Acties:
Kleinschalige acties: kerstmarkt, moederdagontbijtjes en collecte Werenfriduskerk tijdens de oudejaarsviering. De kermisactie is hierin verwerkt.

Uitgaven

Donaties € 12250,-
Kosten acties € 1834,77
Diversen € 71,39
Promotie € 713,41
Bankkosten € 104,77

Saldo Rekening courant (31-12-2015) € 1461,12
Saldo spaarrekening (31-12-2015) € 9109,74

€ 25545,20

Donaties:
Dit bedrag is gegaan naar kleinschalige projecten en naar Amigos Colombianos. Amigos heeft de gelden gekregen die binnen zijn gekomen met de kermisactie met daarop een aanvulling. De projecten die we hebben ondersteund zijn te vinden op de site en in het jaarverslag van 2015.

Kosten acties:
Er zijn kosten gemaakt om de acties op Moederdag en de kerstmarkt te doen slagen.
De actie van 2015, Kermis, heeft de nodige kosten gehad.

Diversen:
Dit zijn de kosten die gemaakt zijn om de rondzendbrieven te versturen, kosten secretariaat.

Promotie:
Onderhoud door Digital Dreams van onze website en andere PR gerelateerde kosten.

Bankkosten:
Bij overschrijving van en naar de rekening brengt de bank kosten in rekening.

Contact

 Naar Contactpersonen>

U kunt ons werk ondersteunen:

NL16 RABO 0368948870
t.n.v. Auxilia-Brasili-ja

KvK nr: 371000429
RSIN/fiscaalnr. 816039562

 anbi logo

Sponsors

Add Social
't Fortuin Wervershoof

Archief

In het archief vindt u:

  • de projecten op jaarvolgorde
  • een lijst met de acties uit voorgaande jaren
  • het nieuwsarchief
  • een verzameling van de rondzendbrieven
  • het 25 jarig jubileum 

Ga naar het archief >

logo sponsorkliks

©Copyright Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl