Archief rondzendbrief

Rondzendbrief - juni 2019

Beste mensen

Voor u ligt de derde rondzendbrief van dit jaar.

Misschien is u al opgevallen dat er een iets andere naam onder het logo staat. Vanaf nu heten wij Auxilia-! Een kleine terugblik: In 1986 zijn wij begonnen als “Brasili-ja”. Deze naam kwam voort uit het feit dat pastor Sjaak ging werken in Brazilië en een groep mensen uit Wervershoof vond dat Sjaak daarbij moreel en vooral financieel moest worden ondersteund. Omdat Sjaak zijn werkzaamheden daar stopte werd onze naam in eerste instantie veranderd in Auxilia. Dit hebben we niet lang volgehouden omdat deze naam onvoldoende bekend werd onder de mensen. Men bleef zeggen: “Oh, je bedoelt Brasili-ja”. We hebben er toen Auxilia-Brasili-ja van gemaakt. Nu vinden we het tijd geworden om onze naam te veranderen in “Auxilia-!”.

Afscheid

We gaan afscheid nemen van twee mensen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor Auxilia-!

Esther van Velzen en Lonneke vd Gulik willen wij ontzettend bedanken voor hun inzet. We nemen “officieel” afscheid van jullie tijdens onze jaarlijkse BBQ.

Agenda

Op 26-05, 21-07 en 11-08 zijn er bij Piet en Joanna Neefjes (Vok Koomenweg 5 in Wervershoof) zogenaamde “Open Tuinendagen”. U kunt gedurende deze dagen hun tuin komen bewonderen en ik kan u verzekeren dat het zeer de moeite waard is. Er wordt een kleine toegangsprijs gevraagd die bestemd is voor Auxilia-!.

Ik heb u al eerder gewezen op het gratis sponsoren van onze stichting. Als u gaat naar de website www.auxilia-brasili-ja.nl vindt u op de “homepage” het logo van Sponsorkliks. Als u de link die er onder staat aanklikt komt u meteen op de        juiste site. U kunt daar uw winkel zoeken en bestellen zoals u gewend bent.

Het kost u geen cent extra maar u helpt op deze manier wel onze stichting.

De Schelp en De Werenfridusschool in Wervershoof doen elk jaar mee met de vastenactie. Dit jaar is de opbrengst   gegaan naar Auxilia-! In februari heeft Wouter de Groot van Stichting “For a Purpose” een indrukwekkend verhaal gehouden tijdens een vergadering. Dat deed ons besluiten om de opbrengst van de vastenactie niet alleen te schenken aan “For a Purpose”, maar het bedrag wat door de kinderen is opgehaald te verdubbelen. Wouter is alle klassen langs geweest om zijn verhaal te vertellen. Dat maakte zeer veel indruk op de kinderen. Zo veel dat ze heel enthousiast aan de slag gingen.

Er zijn statiegeldflessen opgehaald (1220 grote flessen en ruim 100 kleine, samen voor een bedrag van 331 euro!), er zijn door kinderen zelf acties bedacht (wat te denken van auto’s wassen, bingoavond verzorgen, stuiterballen verkoop, cupcakes maken en verkopen) en de kinderen zijn aan de slag gegaan met “Heitje voor een karweitje”. Ik kan u vertellen dat er hard gewerkt is om de huizen aardig netjes te maken en dat veel kinderkamers door henzelf zijn opgeruimd. Er zijn hele leuke karweitjes bedacht: weddenschap met oma, bij papa zijn sokken aantrekken, spelletje doen met oma, chips uitdelen tijdens Ajax – Juventus, dansen op straat en ga maar door. Dankzij het enthousiasme van de kinderen en de leerkrachten is er een bedrag opgehaald van 3159,25 euro. We hebben Wouter dus een bedrag van 6318,50 euro kunnen geven. Iedereen die, op welke wijze dan ook, hieraan zijn steentje heeft bijgedragen willen wij ontzettend bedanken: kinderen, ouders, leerkrachten, sponsoren. Grandioos.

Plannen voor 2020

April - “Werelds Proeven“

Augustus - Kermisactie, viering in de botsauto's en een ijsblok in de pastorietuin,  BBQ

December - Kerstmarkt

Dit staat al vast. Maar er zou best wel iets toegevoegd kunnen worden. We houden u op de hoogte.
Kees Ooijevaar, secretaris

Rondzendbrief - maart 2019

Beste mensen

Voor u ligt de tweede rondzendbrief van dit jaar met daarin een artikel van Sjaak de Boer.

Agenda
Op 26-05, 21-07 en 11-08 zijn er Piet en Joanna Neefjes (Vok Koomenweg 5 in Wervershoof) zogenaamde “Open Tuinendagen”. U kunt gedurende deze dagen hun tuin komen bewonderen. Er wordt een kleine toegangsprijs gevraagd die bestemd is voor Auxilia-Brasili-ja.

logo sponsorkliksIk heb u in de brief van januari gewezen op het gratis sponsoren van onze stichting. We hebben dat wat makkelijker voor u gemaakt. Als u gaat naar de website www.auxilia-brasili-ja.nl vindt u op de “homepage” het logo van Sponsorkliks. Als u de link die er onder staat aanklikt komt u meteen op de juiste site. U kunt daar uw winkel zoeken en bestellen zoals u gewend bent.
Het kost u geen cent extra maar u helpt op deze manier wel onze stichting.

“They Don’t really Care about us”
niemand zorgt voor onsEen videoclip met bovenstaande titel werd door Michael Jackson opgenomen in de krottenwijken van Rio in 1996 met een grote drumband bestaande uit straatkinderen. Deze opname “Niemand zorgt er echt voor ons” was de introductie voor een symposium voor zorgverzekeraars die gehouden werd in Rotterdam in de Van Nelle fabriek in Januari 2019.
Ik was de “Mystery” gastspreker voor 500 juristen die het voor patiënten opnemen als de zorgverzekeraars niet over de brug komen. De meeste sprekers behandelden een casus vanuit het oogpunt van de wet of vanuit de praktijk. Het was mijn taak om over naastenliefde te spreken, oftewel het oude charitas principe. Wat voor redelijke eisen kunnen we aan ons zorgstelsel stellen? Als verzekeringsmaatschappijen de rekening betalen betekent dat dan dat we ook van de zorg verzekerd zijn die we echt nodig hebben?

In veel landen kunnen mensen die lijden op geen enkele vorm van steun rekenen. Straatkinderen hebben weinig instanties die hun welzijn verdedigen. Alleen via de media of een bekende artiest kunnen ze aandacht vragen voor het feit dat we een medeverantwoordelijkheid dragen voor het leven van de zwaksten.

Het oude bijbelse idee om de mens boven de regels te verheffen is nog steeds een goed idee in een wereld waar geld de regels bepaalt voor wie toegang heeft tot zorg of niet. De woorden charitas en naastenliefde zeggen iets over belangeloze zorg. Charitas, genade en gratis komen vanuit hetzelfde idee. Op zich een goed begin om te spreken over zorg voor elkaar en niet alleen voor diegene die het kunnen betalen.
Sjaak de Boer

Mieke Lakeman
streetchild logoIn januari 2019 fietste ze 300 km, van Sierra Leone naar Liberia, om schoolprojecten te bezoeken voor 's werelds meest kwetsbare kinderen. Zij wilde hiermee aandacht vragen voor de kinderen en leraren die op dit moment helaas nog financieel afhankelijk zijn van anderen, om naar school te kunnen gaan. Naar school gaan verdient elk kind! “Bij dit bezoek wil ik zelf ook zoveel mogelijk geld mee brengen om meer kinderen naar school te laten gaan en het onderwijs te verbeteren”.
Via Streetchild hebben wij Mieke iets mee kunnen geven.

FoodVillage startte in december 2018 haar vierde project sinds haar oprichting. Dit project zal wederom gerealiseerd FV1worden in Oeganda bij het St. Marys Primary Teacher College in Bukedea in het Noordoosten van Oeganda. Dit is een instituut waar meisjes worden opgeleid tot leraar.
Er zijn ongeveer 300 studenten in opleiding.
“Dit project is een kopie van ons andere project in Oeganda (in Tororo). Het betreft het aanleggen van een tuin met teeltbedden met een irrigatie systeem, een fruittuin en de omheining van het perceel. Het bouwen van een kippenhok en de aanschaf van 300 kippen, inclusief voer voor de eerste drie maanden. We gaan weer samenwerken met dezelfde aannemer als in Tororo. En ook dit project wordt weer ondersteund door Wilde Ganzen”.
* Start van dit project in december 2018.
* Geplande afronding in januari 2019”.
Auxilia-Brasili-ja heeft de bouw van het kippenhok en de aanschaf van 300 kippen gesponsord

Elk jaar doen de kinderen van de basisscholen Werenfridus en Schelp in Wervershoof mee met de Vastenactie. Elk jaar kiezen zij een project of een stichting uit die zij willen gaan ondersteunen. Dit jaar is de eer ons toegekomen. Op beide scholen zullen wij ons zo goed mogelijk gaan presenteren.

vastenactie logo

wouter groot 0319Tijdens onze vergadering in februari heeft Wouter de Groot ons verteld over zijn deelname aan het realiseren van een aardbevingsbestendig communitycentre in Nepal. Een indrukwekkend verhaal over de manier waarop dat centrum tot stand is gekomen. Zijn verhaal heeft ons doen besluiten om de gelden die tijdens de vastenactie door de schoolkinderen worden opgehaald minimaal te verdubbelen en te schenken aan “4 a Purpose”, de organisatie waaraan Wouter zich heeft verbonden.

KvK: 371000429   Bank: NL16 RABO 03689.48.870 t.n.v. Auxilia

Rondzendbrief - december 2018

Beste mensen

Het jaar 2018 is omgevlogen, tenminste zoals ik er naar kijk. Misschien komt dat wel omdat ik al wat ouder ben (pas 70) en dat de tijd dan sneller lijkt te gaan.

Als ik terug denk aan het moment dat Sjaak de Boer mij vroeg toe te treden tot Auxilia-Brasili-ja dan kom ik ergens in 1998-1999 uit. Ik was gestopt als directeur van een basisschool en volgens Sjaak had ik nu wel tijd over om erin te stappen. Tot nu heb ik daar geen spijt van. Zolang mijn gezondheid het toelaat wil ik het werk als secretaris graag blijven doen. De groep bestaat uit 10 personen, waarvan er eentje vanuit Den Haag toeziet hoe alles reilt en zeilt.

Weet u wat ik heel bijzonder vind? Binnen onze stichting zitten er 4 mensen in het “bestuur” die ik zelf als leerling op de basisschool in de klas heb gehad.

Terugkomend op 2018 zijn er, naast de “Bier en Ballen Bag” met vaderdag, de zomermarkt en de kerstmarkt, 2 bijzondere momenten geweest. Allereerst was er de PROMO beurs in Wervershoof. Wij mochten ons daar aan de gemeenschap gaan presenteren en dat is bijzonder goed verlopen. Vervolgens was er in april het “Werelds Proeven”.  Een 7-tal gerechten uit verschillende landen konden worden geproefd. Het was druk bezocht en enorm gezellig. De opbrengst is gegaan naar Stichting Manda.

Ik wens u, namens de gehele groep, heel mooie en sfeervolle kerstdagen toe, een hele mooie jaarwisseling en alle goeds voor het komende jaar. Een Zalig Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar.

Kees Ooijevaar

Secretaris

KvK: 371000429 Bank: NL16 RABO 03689.48.870 t.n.v. Auxilia

Rondzendbrief - september 2018

Na een hete en droge zomer hebben we de draad weer opgepakt. Zaterdag, de 25ste augustus, de zaterdag na de Wervershoofse kermis zijn we, traditiegetrouw weer voor de eerste keer bij elkaar gekomen na het zomerreces. De eerste keer is altijd een gezellige BBQ. De weergoden werkten niet echt mee, maar dat mocht de pret niet drukken. Op dit moment liggen er weer een drietal aanvragen ter ondersteuning op de plank.  Ik kom daar in een volgende brief op terug.

Ik wil nogmaals een verzoek bij u neerleggen. Per rondzendbrief betalen wij ongeveer 100 euro aan postzegels. Dat is veel geld en kan veel beter besteed worden aan de ondersteuning van een project. Ik wil u daarom vragen of u, als u onze rondzendbrieven wilt blijven lezen, uw e-mail adres aan ons kenbaar wilt maken. Wij kunnen dan de brief via de mail naar u toesturen. Ik kan u garanderen dat dat mailadres alleen gebruikt wordt om u de rondzendbrief toe te sturen en nergens anders voor. Velen hebben dit al gedaan.
Als u, om wat voor reden ook, geen interesse meer heeft in de rondzendbrief, wilt u ons dat laten weten. Neem de kleine moeite ons een kaartje te sturen met daarop de mededeling dat u geen prijs meer stelt op onze berichten. U mag dat natuurlijk ook via de mail doen. U wordt dan uit ons bestand gehaald. Bij voorbaat dank.

Even een korte terugblik.

nepal01 0918nepal02 0918Het project van Wouter de Groot in Nepal is afgerond. Het gemeenschapscentrum staat en de mensen zijn elk weer een kant opgegaan. Via onderstaande link krijgt u een goed idee van wat er is gerealiseerd.
https://www.facebook.com/4APNepal/videos/850130531840001/

 

Anne de Vries heeft een aanvraag gedaan namens kindertehuis Bahay Aurora op de Filippijnen.
“De Filipijnen is een land met grote ongelijkheden, en hierdoor ook erge armoede. De vele straatkinderen in het land zijn een gevolg van de sociaaleconomische problemen die het land kent. Herke Smidstra en Arleen Smidstra-Santiago runnen inmiddels al meer dan 25 jaar een kindertehuis om hun steentje bij te dragen aan het verbeteren van de situatie van deze kinderen.
Bahay Aurora is een plek waar voormalig straatkinderen en weeskinderen worden opgevangen. In het kindertehuis worden ze onder de hoede genomen van een team professionele houseparents en sociale werkers, en krijgen zij drie keer per dag een volledige maaltijd, gaan ze naar school en krijgen ze (medische) verzorging.

bahay01 0918Ik, Anne de Vries uit Enkhuizen heb 3.5 jaar geleden een aantal maanden bij het kindertehuis gewerkt, en daar muziekles gegeven, een kerstmusical ingestudeerd, en geholpen bij het aanscherpen van het vrijwilligersbeleid.
Met eigen ogen heb ik gezien wat voor goeds het bestuur, de medewerkers en alle donateurs en ondersteunende organisaties teweeg brengen. Niet alleen voorziet Bahay Aurora in de basisbehoeften van elk mens en kind, maar het kindertehuis vormt een hele fijne plek voor de kinderen om op te groeien. De houseparents geven elk kind de aandacht die zij nodig heeft om zich te ontplooien tot gedisciplineerde en zelfverzekerde jonge mensen, de middelen om zich creatief en sportief te ontwikkelen, en de mogelijkheid om écht kind te zijn.

Dit jaar steunt Auxilia-Brasili-ja een project om de sport- en spelvoorraad op peil te brengen, een levensgroot schaakspel te plaatsen, en beweegtegels te installeren. Dit zal het welbevinden van de kinderen meer dan ten goede komen. Maraming salamat po sa contributions ninyo!

zomermarkt01 0918Zondag 1 juli was er een zomermarkt in Wervershoof. Natuurlijk waren wij daar ook aanwezig. Naast de wereldse prestatie van Martijn (fietsen van 11.00 tot 16.00 uur en dan komen op 200 kilometer) mocht men proberen met dartpijlen waterballonnen kapot te gooien.
De opbrengst is gegaan naar Bahay Aurora.

Voor de komende jaren staat er weer het een en ander op de rol. Het jaar 2019 wordt een relatief rustig jaar. Het jaar daarop, 2020, wordt wat drukker. Begin april organiseren wij wederom een “Werelds Proeven” en in augustus staat de Wervershoofse kermis weer voor de deur en zal er n.a.w. weer een ijsblok in de tuin van de pastorie staan.

Met vriendelijke groet
Kees Ooijevaar (secretaris)

KvK: 371000429 Bank: NL16 RABO 03689.48.870 t.n.v. Auxilia

Rondzendbrief - januari 2018

Januari 2018

Beste Lezers,
Als lid van Brasili-Ja/Auxilia sinds haar oprichting in 1986 volg ik de vele activiteiten nu vanaf afstand. Inmiddels ben ik ook 3 jaar actief als lid van de Raad van Toezicht voor Cordaid in Den Haag en het is boeiend om te zien hoe zo'n grote en kleine organisatie veel met elkaar in gemeen hebben; "De passie om elkaar te ontmoeten in het doen van goed" zoals Paus Franciscus het zegt, houdt ons betrokken bij de noden om ons heen. Vanuit verschillende hoeken van de samenleving worden er krachten gebundeld om de kwetsbare mens en planeet zo heel mogelijk te houden.
Wat ik vooral bewonder in een kleine organisatie als Brasili-Ja/Auxilia is dat de groep zich jarenlang met passie belangeloos inzet. Met zeer weinig middelen wordt het grootste rendement behaald. Er worden bijna geen kosten gemaakt om de projecten te ondersteunen. Dit is uiteraard bij grotere organisaties een ingewikkelder verhaal. We hebben groot en klein nodig om het verschil te kunnen maken waar het nodig is. Onze kleine Brasili-Ja/Auxilia groep doet grootse dingen in alle bescheidenheid. Ze draagt niet alleen bij aan de gemeenschap, maar is het zelf ook.
Pastor Sjaak de Boer

Een beetje laat misschien maar niet minder gemeend: de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar, een jaar waarin weer van alles zal gaan gebeuren. Wij hopen dat het voor u allen een heel goed jaar mag worden.
Blijf geloven in wonderen, in liefde, in vrede, in geluk.
Blijf geloven in MENSEN.
Wij wensen u een liefdevol 2018

saskia Tieken 1In de laatste maand van het vorige jaar kregen wij van Saskia Tieken een verzoek tot sponsoring. Saskia heeft de Stichting “Help Verloskundigen in Kenia” in het leven geroepen met als hoofddoel: het terugdringen van moeder- en kindsterfte in Kenia. Dit doel wordt bereikt door kansarme studenten in Kenia te voorzien van een (gedeeltelijke) studiebeurs voor de opleiding verloskunde. Zij verlenen o.a. verloskundige zorg, toegang tot family planning, gezondheidsvoorlichting en verwijzen door als dat nodig is. Dit alles met als doel om de gemeenschappen zelf de instrumenten in handen te geven om de zwangeren, baby’s en kraamvrouwen van zorg te kunnen voorzien. Daarnaast krijgt de persoon zelf een goede opleiding daardoor er een inkomen gecreëerd wordt en de familie onderhouden kan worden.

De website is helemaal vernieuwd, met dank aan Digital Dreams uit Enkhuizen. Het is een stuk overzichtelijker geworden en meer toegankelijk. Neem gerust eens een kijkje. Op de website kunt u nu ook duidelijk vinden op welke wijze u een aanvraag tot ondersteuning van een project kunt doen.

promobeursZondag 11 februari 2018 wordt in Wervershoof een PROMO beurs gehouden. Wij zullen daar zeker aanwezig zijn om, niet alleen onszelf, ook Stichting Manda te promoten. Waarom,
naast onszelf, Stichting Manda? Om een lang verhaal kort te maken: de opbrengst van de FOODFAIR van 8 april 2018 gaat naar die Stichting. We hebben in het verleden (de laatste keer oktober 2017) die Stichting een aantal keren ondersteund. Voor meer info: (www.auxilia-brasili-ja.nl) of (www.stichtingmanda.nl).

 

Met vriendelijke groet
Kees Ooijevaar Secretaris
KvK: 371000429 Bank: NL16 RABO 03689.48.870 t.n.v. Auxilia

Contact

 Naar Contactpersonen>

U kunt ons werk ondersteunen:

NL16 RABO 0368948870
t.n.v. Auxilia-Brasili-ja

KvK nr: 371000429
RSIN/fiscaalnr. 816039562

 anbi logo

Sponsors

Add Social
't Fortuin Wervershoof

Archief

In het archief vindt u:

  • de projecten op jaarvolgorde
  • een lijst met de acties uit voorgaande jaren
  • het nieuwsarchief
  • een verzameling van de rondzendbrieven
  • het 25 jarig jubileum 

Ga naar het archief >

logo sponsorkliks

©Copyright Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl