Archief 2007

Philip O'Halloran

Een project via de missionarissen van Mill Hill zorgde ervoor dat deze mensen protheses kregen.

Auxilia ondersteunde dit van harte met een gift van 2000 Euro

Corernte Viva

De verandering van de sociale werkelijkheid kan alleen mogelijk worden door samenwerking van vele mensen en instellingen uit de samenleving.

"Sinds de jaren 70 ben ik betrokken bij sociaal ontwikkelingswerk in de volkswijken en favela's van Sao Paulo en sinds 2000 bij de opbouw van Rede Corrente Viva, een netwerk ter versterking van, momenteel 18 basisorganisaties, die een uitermate belangrijke rol vervullen in de verbetering van de levensomstandigheden van de allerarmste bevolking van deze megastad".
Jos Schoenmaker

Miljoenen bewoners van een van de grootste en rijkste steden van Brasil, Sao Paulo, worden van welvaart uitgesloten. Ze worden overgeleverd aan armoede en geweld. Door het werk van basisorganisaties wordt voorkomen dat het nog erger wordt. Deze organisaties zijn werkzaam in de volks- en sloppenwijken van de stad om aan de plaatselijke sociale noden tegemoet te komen en om de armoede te bestrijden. Duizenden mensen steken hun handen uit de mouwen om hulp te bieden aan daklozen, aan straatkinderen, aan HIV seropositieven, aan werkelozen, aan jongeren, aan ouderen, aan gehandicapten. Probleem hierbij is dat de meeste organisaties grote moeilijkheden ondervinden om hun werk voort te zetten door gebrek aan waardering en erkenning.

Het antwoord op deze situatie is Corrente Viva. Het wil een netwerk zijn van sociale betrokkenheid. Corrente Viva maakt mogelijk dat deze gemeenschapsverenigingen ervaringen uit kunnen wisselen. steun kunnen verwerven en wegen kunnen vinden tot verbetering van hun activiteiten en hun resultaten.Gebruiksvoorwerpen maken

Corrente Viva is samengesteld door volksverenigingen uit de gehel stad. Momenteel nemen 18 verenigingen deel aan het netwerk, werkzaam op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, werkgelegenheid en het verwerven van inkomen. Er wordt bijgedragen tot kaderopleidingen, politieke bewustwording en krachtenbundeling, managementverbetering en fondsenwerving.Krot en sport naast elkaar

Auxilia heeft bijgedragen met een bedrag van 4000 Euro, ook wetende dat elke Euro die binnenkomt met 3 wordt vermenigvuldigd (Wilde Ganzen en ICCO).

Vergeten crisis

Situatie ontheemden vergeten crisis in Colombia

"De schattingen van het aantal interne vluchtelingen in Colombia variëren van 1,8 miljoen tot 3,8 miljoen. Wereldwijd is Colombia na Sudan het land met het hoogste aantal vluchtelingen. Toch is er relatief weinig aandacht voor. Niet voor niets noemde het hoofd van de UNHCR, Antonio Guterres, de situatie in Colombia een “vergeten crisis”.""De vluchtelingenstroom is het directe gevolg van de burgeroorlog die al jaren woedt. Gewapende troepen van guerrilla’s en paramilitairen vechten om stukken grond die in het kader van de drugshandel economisch zeer aantrekkelijk zijn. Dorpsbewoners worden bij die strijd vaak ingezet – al dan niet gedwongen. Kinderen en jongeren worden gerekruteerd om mee te strijden in een gevecht dat ooit ideologisch begon (rijke elite en landeigenaren tegenover arme boeren), maar ontaardde in een ordinaire drugsoorlog. Ontheemding is helaas nog aan de orde van de dag."

"De meeste ontheemden in Colombia verdwijnen in de buitenwijken van de grote steden. Vandaar de geringe internationale aandacht voor hen. Ze vestigen zich niet in grote vluchtelingenkampen, maar verdwijnen het liefst in de anonimiteit. De meesten zijn bang en angstig na bedreigingen en niet zelden gruwelijke ervaringen. Dat is ook de reden dat een groot deel, zo’n 30 tot 40%, zich niet laat registreren. Voor deze mensen is overheidshulp niet bereikbaar." (Stichting Woord en Daad)

Daarom

Van deze vergeten crisis zijn een hoop kinderen het slachtoffer. Wij willen daarom met jullie hulp een kleine bijdrage leveren om de situatie van die kinderen te verbeteren door ter plaatse te gaan kijken wat een project, een weeshuis, een school kan gebruiken en het direct te kopen. Dit gebeurt dus op het moment dat wij in Colombia zijn om ons zoon of dochter op te halen.

Alvast heel hartelijk dank namens Jeroen en Esther van Velzen

Auxilia heeft Esther en Jeroen 500 Euro meegegeven

HIP ’92 zoekt sponsors voor uitwisseling met Colombia

December 2007
 
Stichting Highwood International Project 1992 (HIP ’92) uit Hoogwoud heeft een jongerenuitwisseling met jongeren uit Medellín in Colombia georganiseerd. In juli 2007 hebben twaalf Nederlandse jongeren drie weken meelopen met diverse projecten van de organisatie Poder Joven in Medellín. In december zijn Colombiaanse vrijwilligers naar Hoogwoud gekomen om samen met de Hoogwoudse jonegeren te werken aan het thema kinderrechten. Dit alles om te ervaren waarom ontwikkelingssamenwerking en jongerenwerk zo belangrijk is.   

HIP ’92 zoekt sponsors voor uitwisseling met ColombiaNa vele jaren succesvolle uitwisselingen in Europa te hebben georganiseerd, worden de grenzen letterlijk en figuurlijk verlegd. HIP ’92 wil graag dat jongeren zien hoe het er aan toe gaat in een ontwikkelingsland, te ervaren waarom ontwikkelingssamenwerking belangrijk is en om die boodschap door te geven aan anderen. In Medellín hebben 12 Nederlandse jongeren drie weken meegelopen met diverse projecten van de Colombiaanse organisatie Poder Joven (Young Power), mede opgezet door Stichting Amigos Colombianos. 

Het thema voor deze uitwisseling is ‘Bouwen aan een toekomst’. Voor veel kinderen in Medellín is dit erg lastig, aangezien zij nauwelijks toegang hebben tot scholing en andere basisvoorzieningen. Er zijn veel straatkinderen. Deze kinderen snuiven vrijwel de hele dag lijm of gebruiken andere vormen van drugs. De meisjes voorzien in hun dagelijks levensonderhoud door te bedelen, te stelen of door middel van prostitutie. Poder Joven probeert de straatkinderen te helpen en ze te motiveren van de straat te komen. Verder heeft Poder Joven twee buurthuizen in de armste wijken van Medellín. Normaal gesproken zouden de kinderen uit deze wijken niet naar school gaan en op straat terecht komen waarbij ze blootgesteld zouden worden aan de gevaren van de wijken waarin ze leven. Poder Joven zorgt ervoor dat de kinderen naar school gaan en zorgt voor opvang na school. De kinderen krijgen twee maaltijden per dag en ze leren allerlei belangrijke sociale vaardigheden. Verder zorgt Poder Joven voor de nodige medische aandacht, die de kinderen normaal gesproken zouden missen.
   
    
HIP ’92 zoekt sponsors voor uitwisseling met ColombiaEind december zijn 12 Colombiaanse medewerkers van Poder Joven drie weken in Nederland geweest om te zien wat er hier allemaal georganiseerd is rond jongeren die hulp nodig hebben. Verder werden scholen en andere instellingen bezocht om de opgedane ervaringen door te geven aan andere mensen. Er werden ook diverse sponsoractiviteiten georganiseerd om het belangrijke werk van Poder Joven te ondersteunen.

Auxilia-Brasili-ja heeft de mensen van Poder Joven Euro 5000,- meegegeven.

Auxilia bouwt 8 huizen op de Filippijnen

Tweede Paasdag vertrok een groep van 22 mensen vanuit Den Haag naar de Filippijnen om daar huizen te bouwen in een krottenwijk.

Via de vastenactie heeft de Engelstalige Internationale Parochie “Church of our Saviour” ruim 17.000 Euro bijeengebracht. Dit bedrag is door de Nederlandse regering verdubbeld en is voldoende om 35 huizen te bouwen.

huizen op de Filippijnen
Op 12 april is het totale bedrag van de vastenactie door pastor Sjaak de Boer overhandigd aan de burgemeester van de stad Escalante, waar de huizen worden gebouwd.
Dit betekent dat er een hele straat zal worden toegevoegd aan een wijk die door het project “Kalinga Escalante” al veel nieuwe woningen heeft gekregen. Het succes van dit huizenbouwproject heeft reeds duizenden mensen een waardiger bestaan gegeven

Auxilia heeft dit project ondersteund met een gift van Euro 4000,-.
De prijs van een huis is Euro 1000,-. Met de verdubbeling door de Nederlandse regering zullen er dus 8 “Auxilia-huizen” worden gebouwd.

Onder de 22 reizigers bevond zich de ambassadeur van de Filippijnen in Nederland H.E. Romeo Arguelles. Via zijn contacten is het Haagse project bekend geworden bij de president van de Filippijnen. Zij heeft de groep uitgenodigd voor een bezoek op het Malacanang Paleis in Manilla. Je zou kunnen zeggen: op bezoek in Het Witte Huis van de Filippijnen. De vastenactie is georganiseerd in het kader van de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Armoede kan bestreden worden door solidariteit.

Een van de 8 doelen is erop gericht om in het jaar 2015 de armoede in de wereld met 50% terug te brengen. Het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden in krottenwijken past heel goed in deze doelstelling. huizen op de Filippijnen
Voor pastor Sjaak nog een verrassing: hij is benoemd tot ereburger van de stad Escalante.

Resolution no. 07-066
Declaring Fr. Sjaak de Boer as Adopted son of Escalante City
for his outstanding support to Kalinga Escalante 21
in The Hague, the Netherlands
towards the realisation of GK Dutch – Escalante friendship village
at Barangay Washington, Escalante City

De overhandiging van het ereburgerschap

huizen op de Filippijnen

 

Februari 2008:
Vandaag hoorde ik van mijn broer, Hon Santiago G Barcelona Jr, dat de 112 huizen in het Nederlandse Vriendschapsdorp in Escalante, klaar zijn. Dit zijn 2 huizen meer dan gepland.

In augustus 2007 was de eerste fase, 56 huizen, gereed. De tweede fase, ook 56 huizen, is vandaag afgerond. De nieuwe bewoners zullen de komende dagen hun nieuwe woningen kaan bewonen.
 
Kalinga Escalante wordt gezien als het ontwikkelingsmodel voor Nothern Negros, een gebied met 4 kleine en 4 grote steden. Een gebied met ongeveer 1.000.000 bewoners.

Ontzettend bedankt voor het ondersteunen van dit project.

 

Meer artikelen...

Contact

 Naar Contactpersonen>

U kunt ons werk ondersteunen:

NL16 RABO 0368948870
t.n.v. Auxilia-Brasili-ja

KvK nr: 371000429
RSIN/fiscaalnr. 816039562

 anbi logo

Sponsors

Add Social
't Fortuin Wervershoof

Archief

In het archief vindt u:

  • de projecten op jaarvolgorde
  • een lijst met de acties uit voorgaande jaren
  • het nieuwsarchief
  • een verzameling van de rondzendbrieven
  • het 25 jarig jubileum 

Ga naar het archief >

logo sponsorkliks

©Copyright Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl