Archief 2006

Hulp aan weeshuis in China

Mei 2007

Hoewel in China formeel geen sprake meer is van verbod op het hebben van meerdere kinderen, is er zeker nog wel een ontmoedigingsbeleid. Ouders die een 2e kind krijgen moeten een boete betalen (die kan oplopen tot 60.000 Euro). Bovendien is alleen het 1e kind verzekerd van medische hulp en onderwijs. De kosten hiervan voor de overige kinderen zijn volledig voor de ouders.

Vrouwen die zwanger worden van een 2e of volgend kind, kiezen dan ook veelal voor abortus omdat de kosten voor de boete of het opvoeden van de kinderen niet kunnen worden opgebracht. Abortus is volkomen legaal in China, zelfs tot in een ver stadium van de zwangerschap. Vrouwen die er toch voor kiezen om hun kind ter wereld te brengen, hebben vaak geen andere optie dan dit kind te vondeling te leggen, hoewel dit wel strafbaar is in China.

Deze kinderen komen dan uiteindelijk terecht in weeshuizen, en via de weeshuizen soms in pleeggezinnen, voordat de kinderen voor adoptie worden aangeboden. Deze weeshuizen en pleegezinnen worden nauwelijks door de staat ondersteund en moeten dus zelf maar zien rond te komen. Dit geldt ook voor het weeshuis en pleeggezin waar ons adoptiedochtertje de eerste maanden van haar leven heeft doorgebracht.

De bijdrage van Auxilia (2000 Euro) is besteed aan het kopen van enkele pallets melkpoeder, voldoende om alle ruim 275 kinderen die aan het weeshuis verbonden zijn, 2 maanden van babymelk te voorzien.

De directeur van het weeshuis heeft de melkpoeder in dank aangenomen en (volgens onze tolk) Auxilia van harte bedankt voor de bijdrage.

Auxilia doneert geld voor bus

Geld voor busje

“Op 13 april 2004 mochten Walter Wildöer en Janetta Roddenhof een cheque in ontvangst nemen ter waarde van € 4000,- geschonken door de werkgroep Brasili-Ja. Het geld is bedoeld voor de aanschaf van een volkswagen-busje in Rio de Janeiro.

Walter en Janetta zijn werkzaam als vrijwilligers voor de organisatie REMER in Rio de Janeiro. Zij werken daar met straatkinderen. Onlangs heeft de voorzitter van de werkgroep Brasili-Ja, pastor Sjaak de Boer, met een aantal leden van de internationale kerk uit Den Haag, een bezoek afgelegd aan Brazilië. Zij hebben onder andere het project van REMER in Rio de Janeiro bezocht. Sjaak de Boer en zijn reisgezelschap waren onder de indruk van de constructieve werkwijze van REMER”.

“Voor het bezoeken van de kinderen die ’s nachts op straat leven en het uitdelen van chocolademelk en broodjes, maakt REMER gebruik van een busje. Ook gaan zij hiermee op huisbezoek naar de ouders van de kinderen.”

Eind vorig jaar gaf Robert Smits een boeiende lezing over het werk van REMER. Uit zijn verhaal bleek dat het volkswagenbusje enige tijd geleden was gestolen. Een ramp, omdat dat busje heel erg nodig is, zoals hierboven is te lezen.

Auxilia heeft een donatie gedaan van 3000 Euro, zodat er een “nieuw” busje aangeschaft kon worden.

nieuw busje

Actie Schoenendoos

Bij de “Actie Schoenendoos” gaat het om een cadeau van kind tot kind als een persoonlijk en concreet gebaar van betrokkenheid.

Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen en speelgoed. Deze dozen worden mooi versierd en gaan naar een centraal punt in ons land, waar ze worden nagekeken en worden verzonden.

In de uitdeellanden gaan de schoenendozen naar kinderen in moeilijke situaties.

Per doos moeten de kinderen Euro 4,50 betalen om de doos verstuurd te krijgen.

Voor de parochie in Enkhuizen heeft Auxilia de verzendkosten voor haar rekening genomen. Het ging in totaal om ruim 160 schoenendozen.

In een gezinsviering werden de schoenendozen gepresenteerd.

actie schoenendoos

actie schoenendoos

actie schoenendoos

IBISS

IBISSIBISS werkt, onder de bezielende leiding van Nanko van Buuren in de meest gewelddadige sloppenwijken van Rio de Janeiro. In die favala’s zet IBISS en breed programma op aan activiteiten:

Straatwerk

Het doel van straatwerk is de levensomstandigheden van mensen die (gedwongen) op straat leven te verbeteren. De activiteiten zijn gericht op het weerbaar maken van de doelgroep. Ze leren de consequenties te zien van hun gedrag en de verantwoordelijkheid te nemen. Zo kunnen ze zelf hun positie verbeteren. Reïntegratie in familie en/of wijk van herkomst is belangrijk, maar soms (nog) niet mogelijk. Speciale aandacht gaat uit naar jonge straatmoeders met baby’s. Deze worden begeleid in het proces van “leren moeder zijn” en zelfstandig leren wonen.

BuurtwerkIBISS

Er wordt gekozen voor sloppenwijken waar de overheid geen voorzieningen aanbiedt. Samen met de bewoners wordt een analyse gemaakt over wat het eerst moet worden aangepakt: aanleggen van riolering, aanleggen van stromend water, opzetten van een medische post, educatieproject, starten van een voetbalschool.             

Soldados nunca Mais

In dit project probeert IBISS, samen met zelf opgeleide ex-soldaten (kindsoldaten, die door de drugsmaffia worden ingezet voor onder andere het transport van drugs en de beveiliging van de drugsholen) kinderen uit handen te houden van de drugsmaffia door het bieden van een alternatief. Bijvoorbeeld door het opzetten van voetbal- en capoeirascholen en het maken van muziek. Een ander onderdeel van het programma is het begeleiden van kinderen met onverwerkte trauma’s. veel kinderen hebben al op zeer jonge leeftijd gemoord of zijn daar getuige van geweest.IBISS

Mede dankzij de inzet van IBISS is recent een drugsleider uit het criminele drugscircuit gestapt en dat is, vanwege de rivaliserende bendes, niet zo eenvoudig als het lijkt. Hij is op dit moment een zeer actieve begeleider binnen het Soldado nunca Mais programma.

Schilderen voor een nieuwe school

Schilderen voor een nieuwe school"Het idee om een school te kopen in een Derde Wereldland, in Bangladesh, kwam door het feit dat ik mijn “Kerstcadeautjes” doneer. In de donatiegids van Oxfam Novib staat ook een school: een school voor Euro 750,-. Met een klasgenoot besloot ik er een project van te maken. Er ging veel werk aan vooraf. Eerst het maken van een geschikt plan. Dat werd het schilderen met kinderen van groep 7 en 8 van een basisschool. Daarna het plan voorleggen aan de leerkrachten, het doen van inkopen, informatie verstrekken aan de kinderen en aan hun ouders".

"Daarna werd het plan uitgevoerd. Chantal en ik hebben met de groepen 7 en 8 gesproken over Derde Wereldlanden en dat het daar niet voor elk kind vanzelfsprekend is dat hij of zij naar school gaat. Vervolgens werden er prachtige schilderijen gemaakt, vooral mooie bloemen en veel dieren. Toen de schilderijen klaar waren werden ze verkocht in een marktkraam bij de ingang van de school, of thuis aan ouders en familieleden. In de school hingen allerlei posters met teksten om de mensen te stimuleren een schilderij te kopen. Heel veel schilderijen zijn verkocht en de opbrengst was Euro 450,-."

Annemieke Lub

Stagiaire op Basisschool De Hoeksteen in Enkhuizen.

Auxilia vond dit een heel bijzonder initiatief en heeft ervoor gezorgd dat het bedrag werd aangevuld.

Contact

 Naar Contactpersonen>

U kunt ons werk ondersteunen:

NL16 RABO 0368948870
t.n.v. Auxilia-Brasili-ja

KvK nr: 371000429
RSIN/fiscaalnr. 816039562

 anbi logo

Sponsors

Add Social
't Fortuin Wervershoof

Archief

In het archief vindt u:

  • de projecten op jaarvolgorde
  • een lijst met de acties uit voorgaande jaren
  • het nieuwsarchief
  • een verzameling van de rondzendbrieven
  • het 25 jarig jubileum 

Ga naar het archief >

logo sponsorkliks

©Copyright Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl